Professionalizing Trainers of Disadvantaged Citizens in Creating Sustainable Jobs

 

Om projektet

Sårbare grupper bliver glemt i samfundets diskussion om klimaforandringer, bæredygtighed og bæredygtig vækst. Projektet, “Professionalizing Trainers of Disadvantaged Citizens in Creating Sustainable Jobs” (Train-Sustain) ser et behov for at professionalisere NGO-medarbejdere/frivillige, der arbejder med sårbare grupper:  Ved at forbedre kompetencerne hos erhvervsuddannelseslærere og frivillige, der underviser i genbrug/upcycling, vil dette projekt udstyre dårligt stillede grupper med viden, færdigheder og kompetencer til at trives på et arbejdsmarked i udvikling med nye grønne forretningsmuligheder. De sårbare grupper vil blive trænet og dermed forbedre deres beskæftigelsesegnethed og få bedre adgang til arbejdsmarkedet.

Train-Sustain-projektet har til formål at:

- Gøre det muligt for erhvervsuddannelsesinstitutioner og NGO'er at forbedre kompetencerne hos deres undervisere og frivillige, så de bliver mere kvalificerede til at undervise i upcycling, genbrug og/eller reparation af møbler, apparater, tøj osv.

- Sikre, at der sårbar gruppe får den uddannelse og støtte, der er nødvendig for, at de kan varetage et job og dermed øge deres beskæftigelsesegnethed.

- Fremme social inklusion ved at give det sårbar gruppe faglig uddannelse og sikre, at de er klar til arbejdsmarkedet.

- Bidrage til realiseringen af den europæiske Green Deal (European Green Deal) ved at fremme bæredygtig brug af brugte materialer gennem genbrug/upcycling.

 

Målgruppe

Primær: Lærere og frivillige (seniorer, pensionerede lærere, professionelle håndværkere), der underviser borgerne i praktiske håndværksmæssige færdigheder, der bruges til at reparere, renovere og restaurere brugte genstande.

Sekundært: Sårbar gruppe - mennesker med indlæringsvanskeligheder og psykisk sårbare, arbejdsløse i udkanten af arbejdsmarkedet.

 

Train-Sustain-projektet forsøgte at nå sine mål gennem en række produkter og aktiviteter:

  • Producere en læseplan for undervisere af dårligt stillede grupper (Digital)
  • Producere en håndbog for fremtidige erhvervsuddannelseslærere og frivillige trænere (Digital)
  • Producere et kompendium med god praksis om forskellige socioøkonomiske forretningsmodeller inden for reparation/genbrug/upcycling (Digital)
  • Engagere 88 undervisere i at professionalisere undervisningen i reparation/genbrug/genanvendelse af møbler, tøj, apparater (28 deltagere i international træning + 10 lokal træning X 6 = 88)
  • Afholde en international læreruddannelse (Spanien): 28 deltagere
  • Afholde lokale læreruddannelsesarrangementer: 60 (10 pr. partner)
  • Få dårligt stillede VET-studerende uddannet i genbrug/upcycling af varer, der kan give dem beskæftigelse (6 x 20 deltagere = 120)
  • Afholde en afsluttende konference i Portugal

 

Partnerskabet 

Koordinator: Folke Oplysningsforbund – Aarhus (FO-Aarhus), Denmark I samarbejde med Skejby Rangers

 

Projekt partnere:

DINAMO (Dynamic Initiatives To Different Possibilities During the Day) vzw Stroom, Belgien / Synthesis Center for Research and Education, Cypern / Solution: Solidarité & Inclusion, Frankrig / Proportional Message, Portugal / Gureak Lanean, Spanien